Edukacije

BESPLATNA RADIONICA

Računalni helpdesk

BESPLATNA RADIONICA

24.01.2017. 10-14h

Radi se o otvorenoj radionici za građanstvo gdje građani mogu donijeti svoja računala na besplatnu dijagnostiku i  eventualni servis (servis se obavlja ukoliko uvjeti na terenu to omogućuju).

Dijagnostiku obavljaju stručnjaci iz IT područja te educiraju korisnike o korištenju računala, potencijalnim problemima, zaštitama od virusa…